Author Archive

Elektromos hulladékgyűjtés 2022

hulladekgyujtes

Kategória: Egyéb

Szülői kérelem óvodából való távolmaradásra

Kategória: Egyéb

Óvodai beíratás 2021-2022 nevelési évre

ÉRTESÍTJÜK A SZÜLŐKET, HOGY

          A TÜNDÉR-TAVI ÓVODA 

       KÓNYI SZÉKHELYÉN ÉS MARKOTABÖDÖGEI TELEPHELYÉN

 A 2021-2022 NEVELÉSI ÉVRE

AZ ÓVODAI BEÍRATÁS

AZ ALÁBBI IDŐPONTOKBAN LESZ: 

KÓNYBAN:                          

  • 2021. április 21-én 8.00 -16.00 óráig,
  •  április 22-én 8.00 – 12.00 óráig.

MARKOTABÖDÖGÉN:

  • 2021. április 23-án 8.00-12.00 óráig

A BEÍRATÁS MÓDJA:

Az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 19/2021. (III.10) EMMI határozatra hivatkozva a 2121/2022-es nevelési évre a beiratkozás a következőképpen történik:

A miniszteri határozat értelmében a beiratkozás a szokásos rendben történhet meg, azonban a szülőnek/gondviselőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat.

kony@tundertaviovoda.t-online.hu email címre várjuk a jelentkezéseket.

( Jelentkezési lap letölthető az önkormányzat és az óvoda honlapjáról)

 

AZ ADATFELVÉTELHEZ SZÜKSÉG VAN :

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatára, lakcím kártyára, TAJ kártyára, valamint a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló igazolványára.

 A felvételről szóló döntésről a jelentkezést követő 21 napon belül írásban kap értesítést minden szülő.

Szeretettel várjuk azon óvodás korú gyermekeket,

akik 2018. 09. 01. és 2019. 08. 31. között születtek.

     KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kategória: Egyéb

Óvodapedagógus álláshirdetés – Kóny

A KÓNYI TÜNDÉR-TAVI ÓVODA

PÁLYÁZATOT HÍRDET

ÓVODAPEDAGÓGUSI

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Tündér-tavi Óvoda 9144 Kóny, Petőfi u. 40/b

9164 Markotabödöge, Közkapu utca 12

 

Pályázati feltételek: főiskolai óvodapedagógusi végzettség, egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 10.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban információt Ságiné Horváth Annamária nyújt a 96/530-001 telefonszámon

 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, az alábbi címen: Tündér-tavi Óvoda 9144 Kóny, Petőfi u. 40/B.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:34/2020, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat az óvodavezető bírálja el.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 29.

Kategória: Egyéb

Intézményvezető helyettes – Álláshirdetés, Kóny

A KÓNYI TÜNDÉR-TAVI ÓVODA

PÁLYÁZATOT HÍRDET

INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTES

beosztás  betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2020.08.10.-2025.07.31.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Győr- Moson Sopron Megye, Tündér-tavi Óvoda, 9144 Kóny, Petőfi u. 40/b

Pályázati feltételek:  főiskolai óvodapedagógusi végzettség, B kategóriás jogosítvány, legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat , magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felhasználói szintű Word és Exel használat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, vezetői program, végzettséget igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez és továbbításához

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2020.augusztus 10.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.július 31.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban információt  Ságiné Horváth Annamária nyújt a 96/530-001 telefonszámon

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tündér-tavi óvoda 9144 Kóny, Petőfi u. 40/B  történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:32/2020, valamint a beosztás megnevezését: Óvodapedagógus, óvodavezető-helyettes

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat az óvodavezető bírálja el.  A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.augusztus 7.

 

Kategória: Egyéb

Óvodapedagógus – Álláshirdetés, Kóny

A KÓNYI TÜNDÉR-TAVI ÓVODA

PÁLYÁZATOT HÍRDET

ÓVODAPEDAGÓGUSI

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, Tündér-tavi Óvoda 9144 Kóny, Petőfi u. 40/b

 

Pályázati feltételek:  főiskolai óvodapedagógusi végzettség, egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban információt Ságiné Horváth Annamária nyújt  a 96/530-001 telefonszámon

 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton az alábbi címen: Tündér-tavi Óvoda 9144 Kóny, Petőfi u. 40/B.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:31/2020,valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat az óvodavezető bírálja el.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 7.

Kategória: Egyéb

Óvodavezetői pályázat

palyazat

Kategória: Egyéb

Óvodai beiratás 2020

 FIGYELEM!    

VÁLTOZÁS AZ ÓVODAI BEÍRATÁSSAL KAPCSOLATBAN

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az óvodai beíratásra szóló felhívásunkat követően az Oktatási Hivatal tájékoztatót adott ki a 2020/2021 nevelési évre szóló óvodai beiratkozásról.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója szerint a kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák esetében nincs szükség arra, hogy a szülő kérje gyermeke számára az óvodai felvételt, mert az óvoda felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. 

Amennyiben a szülő más óvodába szeretné gyermekét beíratni,

azt kérjük jelezze a

kony@tundertaviovoda.t-online.hu  címen 2020. április 17-ig.

A felvételről 2020. április 30-ig értesítjük a szülőket az óvoda honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.

 

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kategória: Egyéb

Óvodai beíratás 2019

ÉRTESÍTJÜK A SZÜLŐKET, HOGY

          A TÜNDÉR-TAVI ÓVODA     

              KÓNYI SZÉKHELYÉN

ÉS MARKOTABÖDÖGEI TELEPHELYÉN

 A 2019-2020 NEVELÉSI ÉVRE

AZ ÓVODAI BEÍRATÁS

AZ ALÁBBI IDŐPONTOKBAN LESZ:

 

KÓNYBAN:                          2019. április 24-én 8.00 -16.00 óráig,

                                                 2019. április 25-én 8.00 – 12.00 óráig.

MARKOTABÖDÖGÉN:   2019. április 26-án 8.00-12.00 óráig

 

A BEÍRATÁS HELYE:

Kóny, Petőfi u 40/b, nevelőtestületi szoba.

Markotabödöge, Közkapu u. 12. vezetői iroda

Szeretettel várjuk azon óvodás korú gyermekeket,

akik 2016. 09. 01. és 2017. 08. 31. között

születtek.  

 

AZ ADATFELVÉTELHEZ SZÜKSÉG VAN :

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatára, lakcím kártyára, TAJ kártyára, valamint a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló igazolványára.

 A felvételről szóló döntésről a jelentkezést követő 21 napon belül írásban kap értesítést minden szülő.

A beiratkozás előtt nyílt napot tartunk a leendő óvodásoknak április 18-án  8.00 és 11.00 között.

Kóny, 2019. 03. 20.                                   KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA     

Kategória: Egyéb

Csoportelosztás a 2018-2019 nevelési évre

csoportbeosztas

Kategória: Egyéb